Trực tiếp đá gà: Đại chiến Team A Phúc Barcelona Vs Liên Minh Thormo Bồ 67 (ngày 7/1/2020)

Trận 1

Trận 2

Trận 3

Trận 4

Trận 5

Trận 6

Trận 7

Trận 8