[Tuyển chọn] Top 4 trận đá gà Thomo siêu đẳng cấp ngày 10/3

Trận 1

Trận 2

Trận 3

Trận 4