Xem đá gà Thomo trực tiếp mới nhất, thứ 3 – 18/2/2020

Dưới đây là tổng hợp các trận đấu thứ 3 – 18/2/2020, nếu bạn muốn xem trực tiếp đá gà hôm nay thì hãy xem tại đây

Trận 1

Trận 2

Trận 3

Trận 4

Trận 5

Trận 6

Trận 7

Trận 8

Trận 9

Trận 10

Trận 11

Trận 12

Trận 13

Trận 14

Trận 15

Trận 16

Trận 17

Trận 18

Trận 19

Trận 20

Trận 21

Trận 22

Trận 23

Trận 24

Trận 25

Trận 26

Trận 27

Trận 28

Trận 29

Trận 30

Trận 31